ÚVOD

Predmetom činnosti autoservisu je poskytovanie služieb v oblasti opráv servoriadení všetkých druhov osobných automobilov a lahkých úžitkových vozidiel.

Používame výhradne originálne náhradné diely do servoriadení.

Ďalšie poskytované služby:

•  oprava guľových čapov a ramien (kovových a hliníkových)

•  oprava tlmičov

•  bežné opravy osobných automobilov

•  pravidelné prehliadky, výmena oleja, filtrov a podobne

Poskytujeme ročnú záruku na opravené diely servoriadení, guľových čapov, ramien a tlmičov.